Home    Bedrijf
23/03/2016 Over Solagrow

De onderneming

Deze beschrijving van onze onderneming Solagrow PLC behelst tevens de activiteiten van onze groep van vier Ethiopische zuster-BV’s (PLC: private limited company) waarvan de Nederlandse stichting The Cornerstone met 70% van de aandelen de hoofdaandeelhouder is. De tweede aandeelhouder is de directeur van de bedrijvengroep, Jan J. van de Haar (30% van de aandelen en eigenaar van Solagrow PLC). De familie Van de Haar woont sinds 2007 in Ethiopië.

 

Bedrijfsnamen en investeringsactiviteiten

Solagrow PLC -  Aardappelrassen en export

Cropgrow Crop Production PLC -  Productie van groenten en groentenzaad

Hidi Seedgrow PLC -  Productie van pootgoed en zaaizaad

Cowgrow Breeding PLC -  Veredelingsprogramma voor melkveerassen

Investgrow Development PLC  -  Verhuur van landbouwmachines en gezondheidszorg

 

Kantooradres

De Grow-groep heeft een gemeenschappelijk hoofdkantoor op de heuvel Egdu bij het dorp Hidi. Hidi ligt 15 kilometer ten oosten van het stadje Debre Zeit, zo’n 50 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Addis Abeba.

 

Korte historie van de onderneming

Met de mooie resultaten van het telen van aardappel in de droge, woestijnachtige gebieden in Israël, Egypte en Mali op het netvlies, besloot Jan van de Haar in 2006 zijn baan als Hoofd Research van HZPC Holland BV op te zeggen en verder te gaan als ondernemer in pootgoed van aardappel in één van de armste landen ter wereld, Ethiopië. Dit commerciele initiatief kreeg technische en financiele ondersteuning van HZPC, van de Nederlandse regering (PSOM/PSI) en van een groep van zakenmensen die wilden investeren in de Ethiopische economie. Samen met deze zakenmensen werd een investeringsstichting opgericht, Stichting The Cornerstone. In 2006 werd Solagrow PLC opgericht en in 2007 begon het praktische werk met aardappelpootgoed in het stadje Debre Zeit. Al spoedig bleek het nodig om twee zusterbedrijven op te zetten, gericht op andere rotatiegewassen (Cropgrow) en op zaden (Seedgrow). Verder werd op initiatief van de beide zoons van Van de Haar een melkveefokkerij gestart (Cowgrow) om een sterk en hoogproductief melkveeras voor dit land te ontwikkelen. Tenslotte werd voor de ondersteuning van de mechanisatie van de kleine boeren het bedrijf Investgrow opgezet. Dit bedrijf heeft ook de investeringslicentie voor het opzetten van de medische zorg in onze omgeving.

Als groep hebben deze bedrijven hun gezamenlijk hoofdkantoor op Egdu, elkaar wederkerig ondersteunend met faciliteiten en mensen.

 

Onze visie

De visie van deze onderneming is: de toonaangevende partner te worden in de agro-sector van Ethiopië met betrekking tot de commerciele introductie, productie en handel van hoogwaardige rassen van melkvee, aardappel, groenten en andere voedselgewassen, waarbij Nederlandse kennis en kwaliteit wordt ingepast in de Ethiopische agrarische potenties.

 

Onze missie

De belangrijkste producten van onze groep zijn 1) kwaliteitspootgoed van aardappel en hoogwaardig zaaizaad van andere voedselgewassen en 2) vaarzen van verbetere melkveerassen. Onze missie is het optimaliseren van de productie en marktaanbod van deze producten in Ethiopië en het maximaliseren van de marktketen voor deze producten om daarmee de voedselzekerheid en de agro-economie van Ethiopië te stimuleren. Verder, om onze bedrijven uit te bouwen tot duurzame en winstgevende ondernemingen, waarin onze medewerkers met plezier uitstekend werk verrichten en zichzelf kunnen ontplooien.

 

Onze waarden

De basale drijfveer achter onze activiteiten is het feit dat God onze Schepper ons deze wereld gegeven heeft en door onze Heere Jezus Christus ons dagelijks zegent in alle aspecten van het leven. Daarom is het onze verantwoordelijkheid om deze aarde te bebouwen en te verzorgen en om de zegeningen die wij krijgen te delen met onze naasten die dit nodig hebben.

 

Deze delende houding willen we op grond van de volgende vier kernpunten vormgeven:

1.   Deel je productiemiddelen, om daarmee je naaste in staat te stellen zijn eigen voedsel te produceren. Het uitdelen van producten (voedsel) is slechts een noodmaatregel in het geval er niets geoogst kon worden.

2.   Deel en werk samen op een commerciele basis of met behulp van leningen. Gratis geven schendt de eigenwaarde van boeren en heeft een negatief effect op mensen die de capaciteit hebben om zelf te produceren.

3.   Richt je op de basale behoeften: voedsel, water en medische zorg.

4.   Je moet er zijn en je moet er blijven. Tijdelijke projecten hebben meestal tijdelijke effecten. Wordt deelgenoot van de boerengemeenschap, leer hun behoeften kennen en ga begrijpen hoe je het beste met hen kunt samenwerken.

 

Tenslotte, eerlijke en faire samenwerking en handel is het rijke gevolg van de erkenning en naleving van de Tien Geboden, ons door God gegeven om Hem en hen te dienen in liefde.

 

De organisatie

 

Groepsstructuur

De vijf PLC’s zijn onafhankelijke zusterbedrijven. Solagrow PLC fungeert in de praktijk als een holding, die het merendeel van de gebouwen, machinerie en andere faciliteiten bezit.  De bedrijfsdoelstellingen van Solagrow, Seedgrow en Cropgrow zijn met elkaar vervlochten in de focus op respectievelijk de introductie van pootgoedtechnologie, de productie en handel van pootgoed en zaaizaad en de teelt van groentengewassen als vruchtwisseling.

Cowgrow PLC heeft zijn specifieke doelstelling in de verbetering van melkveerassen, zoals ook Investgrow een eigen doelstelling heeft in de verhuur van machinerie aan de kleine boeren en in de medische gezondheidszorg. De perinatale zorg en de eerste-hulp-zorg van Kliniek Hidi is formeel onderdeel van Investgrow.

 

De groepsonderneming is opgedeeld in de afdelingen Onderzoek, Productie, Contractteelt, Opslag, Kwaliteit, Verkoop en Veredeling. De ondersteunende afdelingen (zoals financiën, P&O en logistiek) zijn gecentraliseerd op Hidi en ondersteunen alle PLC’s.

 

Op dit moment bieden wij aan ruim 270 Ethiopische werknemers een vaste baan, die onder leiding van Jan van de Haar (algemeen directeur Grow-groep) en Jacomijn van de Haar (algemeen directeur Investgrow en Clinic Hidi) de onderneming stap voor stap uitbouwen. Het management wordt o.m. gevormd door een negental universitair geschoolden (MSc, BSc en BA) en een tiental agronomen op HBO-niveau.

 

Locaties

De centrale Egdu-compound (8°48'41.37"N - 39° 3'56.56"E) in Hidi omvat de kantoren, de sorteerlijn en de opslagfaciliteiten, het moleculaire & plant laboratorium en een 8 hectare groot proefveld. Op deze lokatie vind ook de veredeling van rundvee plaats. Vanuit Debre Zeit kun je Egdu bereiken via  een 13 kilometer lange gravelweg.

 

De tweede lokatie, Filtino, ligt tussen Hidi en Debre Zeit in. Deze 20 hectare lap geirrigeerde kleigrond wordt gebruikt als demonstratieveld. Elk van onze marktrassen wordt op dit perceel continu geteeld, waardoor wij dagelijks verse eindproducten van elke groente kunnen laten zien.

 

De derde lokatie, Haro Wenchi, is een 100 hectare grote vallei op 3.000 meter boven zeeniveau. Deze farm, in het midden tussen Ambo en Woliso, wordt voornamelijk gebruikt voor de eerste vermeerdering van basispootgoed dat geïmporteerd wordt uit Nederland. Nederland exporteert pootgoed alleen in het vroege voorjaar en in die periode heeft het klimaat in Wenchi de juiste lage temperatuur, gelijk aan een koele Hollandse zomer. Sinds begin oktober 2011 hebben we 100 hectare grond verworven in Doba, een klein plaatsje ten westen van Bekoji, op het hoogland van Arsi. Ook op deze locatie kan de najaarsteelt van pootgoed gedaan worden, afgewisseld met rotatiegewassen vlas, gerst en groenten.

 

De tweede vermeerdering van het basispootgoed vindt plaats in de periode september-december. In dat seizoen vriest het ’s nachts in Doba en Wenchi, zelfs tot min 15 graden Celcius. Daarom hebben we voor die vermeerderingsstap land nodig op een lagere hoogte, rond 2.200-2.400 meter. Daarvoor hebben we sinds begin 2013 de beschikking over nog vier farms gekregen, te weten in Mahoney (Tigray, 30 ha), Koga/Merawi (Amhara, 52 ha), Amora Meda (Gurage SNNPR, 50 ha) en Hosanna (Hadya SNNPR, 37 ha).

 

Zo hebben we de beschikking over teeltgrond voor de drie teeltdoelen op de drie hoogtes: 1) Het echte hoogland op 2.400-3.000 meter boven zeeniveau in Wenchi en Doba voor de voorjaarsvermeerdering van het basispootgoed, 2) het middenhoogland van Mahoney, Koga, Amora en Hosanna op 1.600-2.100 meter voor de grootschalige tweede vermeerdering van pootgoed en voor de teelt van groenten en groentenzaad en 3) voor proeven en demonstratie ons Filtino-land (1.900 meter) temidden van de eindgebruikers, de markten van de steden Addis Abeba en Nazret. Elk van de farms functioneert als demo-farm ter ondersteuning van de boeren in de diverse regio's.


NieuwsFlits
Wilt u ook de ontwikkelingen volgen in Ethiopië? Meld u zich dan aan voor de nieuwsflits die regelmatig per e-mail wordt verzonden.
Contact Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
Disclaimer Solagrow PLC 2011 | Sitemap | Contact